Mounted Archery Association of the Netherlands

Word lid

Lid worden

Door lid te worden van de MAAN kun je ons helpen om onze doelstellingen te behalen maar dat niet alleen! Ontdek de voordelen van je lidmaatschap en meld je aan via het aanmeldformulier. 

Voordelen

Voordelen van lid zijn

  • Ondersteuning van een vriendelijke gemeenschap van mounted archers in Nederland
  • Bijwonen van de ALV + stemmen voor bestuurders & comitéleden
  • In aanmerking komen om voor het NL Team uit te komen op de IHAA wedstrijden
  • IHAA grading aanvragen
  • Gratis deelname MAAN-dag
  • Korting op merchandise van de MAAN
  • In aanmerking komen om een IHAA judge te worden
Aanmeldformulier lidmaatschap
(dd-mm-jjjj)
Bijvoorbeeld via een trainer, Google, familie of vrienden?
Het lidmaatschap bedraagt 25 euro per jaar vanaf 14 jaar en ouder, voor jeugdleden tot 14 jaar bedraagt het 12,5 euro. Na ontvangst van uw aanmelding stuurt onze penningmeester u een factuur. Uw lidmaatschap gaat in zodra de factuur is voldaan.
Whatsapp groep met MAAN-leden. Er worden mededelingen vanuit het bestuur gedeeld, maar ook bijvoorbeeld opkomende trainingen. Je kunt hier vragen stellen over alles gerelateerd aan mounted archery.
- Het lidmaatschap van de Mounted Archery Association of the Netherlands (MAAN) bedraagt 25 euro per jaar vanaf 14 jaar en ouder, voor jeugdleden tot 14 jaar bedraagt het 12,5 euro
- De MAAN is niet aansprakelijk voor ongelukken of geleden schade die zich heeft voorgedaan bij kwalificatiewedstrijden, onderlinge competities, uitwisselingswedstrijden, evenementen of andere activiteiten.
- Meerderjarige leden hebben stemrecht.
- Leden zeggen toe zich aan de (veiligheids)voorschriften van de MAAN te houden en hun best te doen de naam van de sport hoog te houden door: - de veiligheid altijd in het oog te houden, het welzijn van het paard voorop te stellen en door zich sportief op te stellen bij wedstrijden en evenementen.
-Ik stem ermee in dat deze site mijn ingediende informatie opslaat zodat zij op mijn vraag kunnen reageren.